Varsity vs Batavia 09.16.16Varsity vs Glenbard SouthVarsity vs Streamwood 09.23.16